04 626 05 626 - 0989 699 126

Máy Hút Mùi Taka TK-190P

7,200,000 đ 5,700,000 đ

Máy hút mùi Taka TK-190i

7,100,000 đ 5,400,000 đ

Máy hút mùi Taka TK-170i

6,900,000 đ 5,300,000 đ

Máy Hút Mùi Taka TK-1270M

6,300,000 đ 5,100,000 đ

Máy Hút Mùi Taka TK-1370ES

3,000,000 đ 2,200,000 đ

Máy Hút Mùi Taka TK-1370EB

2,800,000 đ 2,100,000 đ

Máy Hút Mùi Teka NC2 90

13,900,000 đ 11,400,000 đ

Máy Hút Mùi Teka CNL1 2002

5,800,000 đ 4,800,000 đ

Máy Hút Mùi Teka C 620

5,100,000 đ 4,300,000 đ

MÁY HÚT MÙI ABBAKA AB – 889KM 70

7,800,000 đ 3,910,000 đ

Máy hút mùi Chefs EH-Narsis90T

11,490,000 đ 6,050,000 đ

Máy hút mùi Latino LT-C05/70

5,680,000 đ 3,050,000 đ

Máy hút mùi Arber AB – 900RA

14,500,000 đ 9,500,000 đ

Máy hút mùi Arber AB – 700L

7,800,000 đ 5,150,000 đ

Máy hút mùi Arber AB – 700N

7,600,000 đ 5,990,000 đ

Máy hút mùi Arber AB – 900L

7,900,000 đ 5,300,000 đ

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-3388IS

15,880,000 đ 7,090,000 đ

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-90IS1

15,880,000 đ 12,704,000 đ

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-70K1

14,880,000 đ 11,904,000 đ

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-90K2

15,880,000 đ 12,704,000 đ

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-70T1

10,880,000 đ 8,704,000 đ

MÁY HÚT MÙI SEVILLA SV-90T2

9,880,000 đ 9,704,000 đ

Máy Hút Mùi Faster SYP-6002

3,250,000 đ 1,540,000 đ

Máy hút mùi Faster FS-90CH

6,750,000 đ 2,670,000 đ

Máy Hút Mùi Faster FS-0870WD

3,250,000 đ 919,000 đ

Máy Hút Mùi Faster FS-0470S

2,850,000 đ 709,000 đ

Máy Hút Mùi Faster FS-0460S

2,750,000 đ 980,000 đ

Máy hút mùi Latino LT-C08/70

7,500,000 đ 3,990,000 đ

Máy hút mùi Eurosun EH-70K10

5,050,000 đ 4,292,500 đ

Máy hút mùi Kocher K-6670

5,090,000 đ 4,050,000 đ

Máy hút mùi Arber AB-700AS

4,050,000 đ 2,695,000 đ
Bảo hành chính hãng

Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Miễn phí vận chuyển

Miễn phí vận chuyển, công lắp đặt

Tư vấn hỗ trợ 24/7

Hoàn toàn miễn phí

Khuyến mại giá sốc

Giảm giá sâu, nhiều ưu đãi