04 626 05 626 - 0989 699 126

Chậu rửa bát Fandi FD –HM 7843

8,650,000 đ 6,920,000 đ

Giovani GS-10050 HM

11,660,000 đ 6,928,000 đ

Chậu rửa bát Giovani GS -8548 HM

11,316,000 đ 10,185,000 đ

Chậu rửa bát Giovani GS -8448 PM

5,524,000 đ 4,670,000 đ

Chậu rửa bát Giovani GS -8245 PM

5,300,000 đ 4,570,000 đ

Chậu đá rửa bát AMTS HB8650Đ

13,950,000 đ 11,560,000 đ

Chậu đá rửa bát AMTS HB11650Đ

15,320,000 đ 13,022,000 đ

Chậu đá rửa bát AMTS HĐ11650Đ

15,320,000 đ 13,350,000 đ

Chậu đá rửa bát AMTS HĐ8650Đ

13,950,000 đ 11,856,000 đ

Chậu đá rửa bát AMTS HP8650Đ

13,950,000 đ 11,560,000 đ

Chậu đá rửa bát AMTS HP8248Đ

13,950,000 đ 11,560,000 đ

Chậu đá rửa bát TOPY HP8650Đ

13,950,000 đ 9,765,000 đ

Chậu đá rửa bát TOPY HĐ8650Đ

13,950,000 đ 11,560,000 đ

Chậu đá rửa bát TOPY HĐ11650Đ

15,320,000 đ 13,350,000 đ

Chậu đá rửa bát TOPY1160-HQ

15,320,000 đ 13,350,000 đ

Chậu Korea SUS 8245

4,850,000 đ 2,850,000 đ

Chậu rửa bát LUNA KOREA 7843

5,390,000 đ 2,899,000 đ

CHẬU RỬA AMTS 8045DR

8,500,000 đ 5,189,000 đ

CHẬU RỬA AMTS 10047AM

6,500,000 đ 5,489,000 đ

CHẬU RỬA AMTS 9245

3,100,000 đ 2,500,000 đ
Bảo hành chính hãng

Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Miễn phí vận chuyển

Miễn phí vận chuyển, công lắp đặt

Tư vấn hỗ trợ 24/7

Hoàn toàn miễn phí

Khuyến mại giá sốc

Giảm giá sâu, nhiều ưu đãi